Eenvoudige juridische vragen

Iedereen kan gratis advies bekomen voor een eenvoudig juridisch probleem of voor een doorverwijzing, om te weten waar naartoe met een meer complex juridisch probleem.

Als u een eenvoudige juridische vraag heeft, waarop een advocaat vanuit zijn algemene kennis het antwoord kan geven, dan kan u hier terecht.

Voorbeelden van zo’n vragen: "ik heb een brief gekregen die ik niet begrijp; mijn huurcontract is opgezegd, kan dat wel? ik heb een dagvaarding gekregen, wat moet ik doen? ik kreeg de verwittiging dat ik mij burgerlijke partij kan stellen – hoe moet ik dat doen en wat kan ik vragen?"

Ook als u zich afvraagt of u in een bepaalde situatie actie moet ondernemen, en hoe u dat kan doen, of waar u heen kan met een moeilijkere vraag, kan u beroep doen op de juridische eerstelijnsbijstand. Die dienst is gratis.  

Als u in die gemeente woont, kan u ook terecht bij het OCMW van de Stad Antwerpen (Luchtbal, Hoboken en Wilrijk), de gemeente Essen en de gemeente Kapellen. Voor een overzicht kan u hier klikken.

Deze spreekuren gaan tweewekelijks door.

Een overzicht van eerstelijnsadvies te Turnhout vindt u hier.

Een overzicht van eerstelijnsbijstand te Mechelen vindt u hier.

Gespecialiseerde instanties

Voor sommige problemen zijn er gespecialiseerde instanties voor vragen of meldingen van geweld binnen de familie en kindermisbruik; voor slachtofferhulp; voor vragen of dak- en thuisloosheid; voor verblijfsvragen en een precair verblijfsstatuut ; voor gehandicapten , voor gedetineerden en de familie van mensen die in de gevangenis aan de Begijnenstraat verblijven. Mensen in een crisissituatie kunnen overdag terecht bij het CAW Antwerpen en worden vanaf 16u00 ook telefonisch verder geholpen.

Veelgestelde vragen over pro Deo