Commissie Internationale Betrekkingen Antwerpen

CIBA

De CIBA heeft tot doel de externe en internationale betrekkingen van de Orde met andere Belgische en buitenlandse balies, overheden en bedrijfsleven te onderhouden en te bevorderen.

Daarbij is het de bedoeling de Orde en haar leden een zo groot mogelijke bekendheid te verstrekken opdat ad hoc, dan wel via meer permanente samenwerking beroep zou worden gedaan op de diensten van de advocatuur van de provincie Antwerpen.

Lees het volledige reglement hier.