Een vreemdeling (of familie van een vreemdeling) die een vraag heeft over vreemdelingenrecht, kan gratis een
eerste advies bekomen op de Vreemdelingenpermanentie.

Dat advies wordt gegeven door een advocaat en een jurist van Atlas, integratie en inburgering Antwerpen.

Is de vraag te complex, of is de bijstand van een advocaat nodig, dan zal de Vreemdelingenpermanentie u adviseren over de verdere mogelijkheden of u doorverwijzen.

Wie in aanmerking komt voor tweedelijnsbijstand, kan een tweedelijnsadvocaat toegewezen krijgen. Als u denkt dat u een advocaat nodig zal hebben en dat u onder de voorwaarden valt voor een pro deo-advocaat, lees dan zeker de pagina
over de tweedelijnsbijstand en breng alle bewijsstukken mee, zodat men u die advocaat onmiddellijk kan toewijzen.

Afdeling Antwerpen:

De vreemdelingenpermanentie vindt elke dinsdag en donderdag van 13u00 tot 16u00 plaats. U kan terecht bij Filet Divers VZW, Rolwagenstraat 49, 2018 Antwerpen. U komt zonder afspraak. Breng alle belangrijke documenten in verband met uw vraag mee. Bijvoorbeeld: de beslissing van de DVZ, de uitspraak van de rechter, uw verblijfsdocument, de brief van de gemeente, ... 

Opgelet: op donderdag 11 juli 2024 is er geen permanentie. Op dinsdag 16 en donderdag 18 juli 2024 vindt de permanentie plaats in het gebouw van Atlas.

Atlas, Integratie & Inburgering Antwerpen
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen

Elke vrijdag houdt het Bureau voor Juridische Bijstand een spreekuur over vreemdelingenrecht, van 13u45 tot 16u00 in het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats te Antwerpen.  Dit is enkel op afspraak: u kan hier een afspraak maken. Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er hier geen spreekuur.

Indien u een vraag heeft die u per mail of telefonisch wil stellen, kan u bellen naar het infopunt verblijf en rechtspositie van Atlas, integratie en inburgering Antwerpen, te bereiken telefonisch via 03 338 70 11 en per e-mail: verblijfenrechtspositie@antwerpen.be.

Veelgestelde vragen over pro Deo