Voor advocaten

Verkiezingen 2021 - 2022

U vindt alle kandidaten voor de verkiezingen 2021 - 2022 hier terug.

Verkiezingen (indienen kan tot en met maandag 17 mei 2021)

Voordrachtformulier stafhouder

Voordrachtformulier adjunctstafhouder Antwerpen

Voordrachtformulier adjunctstafhouder Mechelen

Voordrachtformulier adjunctstafhouder Turnhout

Kandidatuurstelling lid raad van de Orde

Voordrachtformulier lid raad van de Orde

Kandidatuurstelling stagiairsafgevaardigde

Bijlagen Codex Balie Provincie Antwerpen

Hierbij vindt u de Codex Balie Provincie Antwerpen alsook de bijlagen:

Aanvraagformulier Rechtgeaard

U kan het boek Rechtgeaard van stafhouder Jan Verstraete via de bibliotheek bestellen.

Stageovereenkomst

Hierbij vindt u het modelcontract voor overeenkomst stage.

Vakgroepen: Knowlex

Formulier voor het overmaken van rechtspraak

Jura Balie

Sociale voorzieningen

Infomap sociale voorzieningen (PDF)

Bijlagen Infomap sociale voorzieningen (ZIP)

Informatiefiche Precura 08.03.2019

Precura_nota betreffende de rol van de raadgevende geneesheer 06.03.2020

Presentatie collectieve hospitalisatieverzekering Van Breda Risk & Benefits 10.10.2019

Presentatie BA-verzekering en cyberverzekering Van Breda Risk & Benefits 10.10.2019

Presentatie arbeidsongeschiktheidsverzekering Precura 10.10.2019

Presentatie Solidariteitsfonds en Voorzorgskas 10.10.2019

DPA Deposit

Presentatie DPA Deposit 10.10.2019

Nieuwe videos

Kernpunten fusie Balie Provincie Antwerpen: eenheid, service, solidariteit

Vanaf 1 september vormen de balies van Antwerpen, Mechelen en Turnhout samen de balie provincie Antwerpen, met 2850 advocaten. Stafhouder mr. Marco Schoups licht de kernpunten van de fusie toe. Eerst en vooral betekent de fusie een eenwording en een eenheid van de balies. Een tweede aspect is de service of dienstverlening die geoptimaliseerd wordt. Het laatste kernpunt is solidariteit onder de advocaten en met de samenleving.

Fusie Balie Provincie Antwerpen: vruchtbare samenwerking tussen stafhouders

Vanaf 1 september vormen de balies van Antwerpen, Mechelen en Turnhout samen de balie provincie Antwerpen, met 2850 advocaten. Stafhouder mr. Marco Schoups licht toe hoe de fusie tot stand is gekomen en hoe de stuurgroep van zes stafhouders, pro-stafhouders en vicestafhouders goed samenwerkte.

Nieuws van de Stafhouder

No items found.

Nieuws van de Balie

No items found.