Voor advocaten

Resultaten enquête 2020

Resultaten (PDF)

Verkiezingen balie Antwerpen 2023

Codex Balie Antwerpen

Hierbij vindt u de Codex Balie Antwerpen alsook de bijlagen:

Synthesenota's raad van de Orde

Stageovereenkomst

Hierbij vindt u het modelcontract voor overeenkomst stage.

DPA Deposit

Presentatie DPA Deposit 10.10.2019

Fusie Balie Provincie Antwerpen: vruchtbare samenwerking tussen stafhouders

Sinds 1 september 2018 vormen de balies van Antwerpen, Mechelen en Turnhout samen de balie provincie Antwerpen, met 2850 advocaten. Stafhouder mr. Marco Schoups licht toe hoe de fusie tot stand is gekomen en hoe de stuurgroep van zes stafhouders, pro-stafhouders en vicestafhouders goed samenwerkte.

Kernpunten fusie Balie Provincie Antwerpen: eenheid, service, solidariteit

Nieuws van de Stafhouder

No items found.

Nieuws van de Balie

No items found.