“art. 428 Ger.W. : niemand kan de titel van advocaat voeren of het beroep van advocaat uitoefenen indien hij geen Belg of onderdaan van een lidstaat  van de Europese Unie  is, niet in bezit is van een diploma van doctor, licentiaat of master in de Rechten, niet de eed heeft afgelegd en niet is ingeschreven op het Tableau van de Orde of op de Lijst van de stagiairs …”

Wat kan een advocaat voor u doen?

Een advocaat doet veel meer dan alleen maar pleiten voor een rechtbank. Hij kan u ook advies geven of voor u juridische teksten opstellen. Een advocaat kan u vertegenwoordigen, voor u onderhandelen of u bijstaan in een bemiddeling.

Pleiten

Advocaten pleiten voor alle rechtbanken van dit land, maar ook voor andere rechtscolleges, zoals de Raad van State. De advocaat zal uw dossier en dat van de andere partijen bestuderen. Hij zal onderzoeken hoe hij uw eis of uw verweer het best uiteenzet en die argumenten juridisch uitwerken. De advocaat spreekt en schrijft in uw naam. Hij doet dat natuurlijk in overleg met uzelf. Uit ervaring weet een advocaat ook wat voor een rechtbank kan en niet kan, en hij zal u dat uitleggen.

Vertegenwoordigen of bijstaan

Ook buiten de rechtbanken om kan een advocaat u in veel gevallen vertegenwoordigen of bijstaan. Zo kan hij verdedigen wanneer u een vergunning aanvraagt. Of u bijstaan wanneer de politie u wil ondervragen.

Adviseren

Een advocaat kent het recht. Hij kan u alle juridische teksten (wetten, contracten, brieven, ...) uitleggen. Hij zal u wijzen op uw rechten en uw plichten en op risico’s die u loopt. Een advocaat kan u advies geven over de slaagkansen als u een zaak voor de rechtbank wil brengen, of over een voorstel dat u gekregen heeft. Zo kan hij u ook adviseren om een andere oplossing te zoeken dan een beroep op de rechtbank of u aanraden om in een zaak die al voor de rechtbank werd gebracht, onderhandelingen op te starten.

Onderhandelen

Of er nu een oplossing nodig is over een conflict, of een samenwerking waarover afspraken moeten worden gemaakt: een advocaat kan voor u onderhandelen met de andere partijen. Hij kan dat doen met u aan tafel, of namens u. U beslist natuurlijk waarmee u akkoord kan gaan en waarmee niet. Een advocaat zal u ook bij onderhandelingen advies geven over wat haalbaar is en wat niet, en waarom dat zo is. Goed om weten: als verschillende advocaten in een conflictsituatie onderhandelen in naam van hun cliënten, dan zijn die onderhandelingen vertrouwelijk, en kunnen voorstellen of toegevingen die in die onderhandelingen door de advocaten werden gedaan nooit tegen u worden gebruikt. Alleen al daarom is het nuttig voor zulke onderhandelingen een advocaat in te schakelen.

Opstellen van teksten

Teksten die juridische gevolgen hebben, zoals contracten, algemene voorwaarden, maar ook de teksten van uw website, of zelfs bepaalde brieven, zoals aanmaningen, laat u best door een advocaat opstellen. Uw advocaat zal u niet alleen uitleg kunnen geven over de juridische betekenis van die teksten, maar zal vanuit zijn ervaring kunnen wijzen op problemen die zich kunnen voordoen en waarvoor u best een juridische oplossing voorziet, of op wetgeving waarmee u rekening moet houden.

Bemiddelen

Bij bemiddeling is het de bedoeling dat partijen die in een conflictsituatie zijn aanbeland, daarvoor zelf een oplossing vinden met de hulp van een advocaat-bemiddelaar. Een advocaat-bemiddelaar heeft daarvoor een opleiding gevolgd. De bemiddelaar begeleidt de partijen naar een oplossing toe. Ook bij bemiddeling kan u zich laten bijstaan door een advocaat.

Meer informatie over bemiddelen

Kortom

Een advocaat wordt ook wel een raadsman genoemd. Een advocaat geeft zijn cliënt inderdaad raad, vanuit zijn juridische kennis en zijn ervaring. Een advocaat is ook een probleemoplosser: hij is vertrouwd met problemen, weet dat er oplossingen zijn, en helpt u die te bereiken. Een advocaat kan de zaken objectief bekijken, en zal het u ook zeggen wanneer uw kansen niet goed zijn of u beter een andere oplossing kiest dan deze die u voor ogen had. Uw advocaat is uw vertrouwenspersoon: wat u hem toevertrouwt valt onder het beroepsgeheim.