Pro Deo

Gratis advies voor iedereen

← Terug naar het overzicht

Doel van de Commissie voor Juridische Bijstand

Het doel van de Commissie voor Juridische Bijstand is bepaald in art. 508/3 van het Gerechtelijk Wetboek.

De Commissie heeft onder meer tot taak de zitdagen van de eerstelijnsbijstand te organiseren, het overleg te bevorderen tussen de organisaties voor juridische bijstand, te zorgen voor de verspreiding van informatie over het bestaan en de toegangsvoorwaarden tot de juridische bijstand.

Heden organiseert de Commissie voor Juridische Bijstand:

- dagelijkse zitdagen advocaten in het Justitiehuis

- dagelijkse zitdagen advocaten in het gerechtsgebouw

- vreemdelingenpermanentie

- advocatenlijn

- zitdagen advocaten op de vredegerechten

- zitdagen advocaten op de O.C.M.W.'s

Secretariaat :
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen
Tel. 03 260 72 80
Fax. 03 260 72 74

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gratis juridisch advies