Juridische vormingen

Onze selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en studiedagen

September 2023

Recente ontwikkelingen in het insolventie- en beslagrecht 2023

Studienamiddag en livestream op dinsdag 26 september 2023 - Programma

Het belang van ESG(-regelgeving) vandaag en in de toekomst

Livestream op woensdag 27 september 2023 - Programma

Update merkenrecht 2023

Livestream op donderdag 28 september 2023 - Programma

De Debatten: Strafrecht in dialoog

Studienamiddag op vrijdag 29 september 2023 - Programma

Stadsontwikkeling in Vlaanderen

Studiedag op vrijdag 29 september 2023 - Programma

Wat we zelf doen, doen we beter? Het nieuwe Vlaamse jeugddelinquentierecht

Webinar on demand - Programma

Auteursrecht en architectuur

Webinar on demand - Programma

De Wet Patiëntenrechten 20 jaar

Webinar on demand - Programma

Analyse van het nieuwe seksueel strafrecht

Webinar on demand - Programma


Oktober 2023

Grensoverschrijdende betekening en bewijsvoering

Webinar op maandag 2 oktober 2023 - Programma

Handelshuur anno 2023

Studienamiddag en livestream op donderdag 5 oktober 2023 - Programma

Warmtenetten: de juridische omkadering aan de hand van een casestudy

Webinar op donderdag 5 oktober 2023 - Programma

Inbeslagneming en verbeurdverklaring - Ook in de ondernemingssfeer een vaak uitgesproken straf

Webinar op donderdag 5 oktober 2023 - Programma

48ste Cyclus Uitstraling Permanente Vorming - Procederen voor het EHRM: wegwijs in Straatsburg

Studievoormiddag en livestream op vrijdag 6 oktober 2023 - Programma

Rol, statuut en deontologie van de bemiddelaar doorgrond

Studienamiddag op dinsdag 10 oktober 2023 - Programma

Bruggen bouwen: De wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing geëvalueerd

Studienamiddag op woensdag 11 oktober 2023 - Programma

Leerstoel Migratie-en Migrantenrecht 2023: Vrij verkeer en migratie

Studienamiddag op donderdag 12 oktober 2023 (sessie 1) - Programma

Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen - Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023 - Programma

Crypto-assets: een stand van zaken

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023 - Programma

De bouwpromotieovereenkomst: een contract met vele gezichten

Webinar op donderdag 19 oktober 2023 - Programma

30 jaar Federalisme - 30 ans de Fédéralisme

Studienamiddag op vrijdag 20 oktober 2023 - Programma

48ste Cyclus Uitstraling Permanente Vorming - Enkele topics uit de deontologie van de advocaat en tuchtrecht

Studievoormiddag en livestream op vrijdag 20 oktober 2023 - Programma

Fiscale behandeling in België van buitenlandse pensioenen: een praktische analyse

Studievoormiddag en livestream op dinsdag 24 oktober 2024 - Programma

AI and Law: Lunch Lecture Series 2023 - AI: the technical nuances behind the curtain

Studiemiddag en livestream op maandag 30 oktober 2023 - Programma

November 2023

Rudi Schellingen lectures: The Mendez principles of effective interviewing - an evidence-based foundation

Studieavond op maandag 6 november 2023 - Programma

Leerstoel Migratie-en Migrantenrecht 2023: Verblijf en integratie

Studienamiddag op donderdag 9 november 2023 (sessie 2) - Programma

AI and Law: Lunch Lecture Series 2023 - Protecting fundamental rights in the age of AI: what role for impact assessments?

Studiemiddag en livestream op maandag 13 november 2023 - Programma

Vennootschapsrecht: een overzicht van recente wetgeving en rechtspraak

Webinar op donderdag 16 november 2023 - Programma

Vlaamse erfbelasting: 10 fictiebepalingen onder de loep

Webinar op vrijdag 17 november 2023 - Programma

Een eeuw overheidsaansprakelijkheid

Studienamiddag en livestream op vrijdag 17 november 2023 - Programma

Het ereloon van de advocaat

Studienamiddag op vrijdag 17 november 2023 - Programma

AI and Law: Lunch Lecture Series 2023 - AI and Data protection law: the challenge to address human vulnerabilities

Studiemiddag en livestream op maandag 20 november 2023 - Programma

Sport(recht) anno 2023

Studienamiddag op donderdag 23 november 2023 - Programma

Het nieuwe insolventierecht na de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn

Studienamiddag en livestream op donderdag 23 november 2023 - Programma

48ste Cyclus Uitstraling Permanente Vorming - Nieuws van het strafrechtelijk front

Studievoormiddag en livestream op vrijdag 24 november 2023 - Programma

Erfpacht, opstal en mede-eigendom bekeken door een fiscale bril

Webinar op vrijdag 24 november 2023 - Programma

AI and Law: Lunch Lecture Series 2023 - AI and Non-Discrimination Laws

Studiemiddag en livestream op maandag 27 november 2023 - Programma

Update van de wapenwetgeving

Studiedag op dinsdag 28 november 2023 - Programma

Faillissementsrecht: recente wetgeving en rechtspraak

Webinar op donderdag 30 november 2023 - Programma

December 2023

Transportrecht

Studienamiddag en livestream op dinsdag 5 december 2023 - Programma

Leerstoel Migratie-en Migrantenrecht 2023: Asiel en humanitaire migratie

Studienamiddag op donderdag 14 december 2023 (sessie 3) - Programma

48ste Cyclus Uitstraling Permanente Vorming - De opdrachten van de justitiehuizen

Studievoormiddag en livestream op vrijdag 15 december 2023 - Programma

Opleidingsinstituten

OVB  Overzicht opleidingen

Larcier - Intersentia Overzicht opleidingen

LEA Uitgevers Overzicht opleidingen

Die Keure Overzicht opleidingen

STORY Publishers Overzicht opleidingen

NCOI Learning Overzicht opleidingen

NEXUS - Universiteit Antwerpen Overzicht opleidingen

Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen - KU Leuven Overzicht opleidingen

Gandaius Academy - Universiteit Gent Overzicht opleidingen

Pro Mediation Overzicht opleidingen

Procura Overzicht opleidingen

Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV) Overzicht opleidingen

Legal Learning Overzicht opleidingen

The Tax & Legal Academy Overzicht opleidingen

Politeia Overzicht opleidingen

De Experten Overzicht opleidingenBestelformulier

Nieuwsbrieven

We stellen voor u twee-wekelijks 3 nieuwsbrieven op. Een Nieuwsbrief Advocatuur,  die u op de hoogte houdt van nieuwigheden in het juridisch landschap: actualiteiten, wetgeving, literatuur, rechtspraak, studiedagen etc, een Nieuwsbrief Wetgeving, met selecties van recent gepubliceerde federale en Vlaamse wetgeving in het Belgisch Staatsblad en van de arresten van het Grondwettelijk Hof en daarnaast worden ook alle aanwinsten van de bibliotheek opgelijst.

In het online archief kan u vorige nieuwsbrieven nalezen

Abonneren op deze nieuwsbrieven kan gratis door op een van de volgende links te klikken.

Bibliotheek

Collectie

De bibliotheek van de Orde van Advocaten bezit een collectie van ca. 7000 monografieën en 135 lopende tijdschriften. 

Bovendien kan in de bibliotheek gebruik gemaakt worden van belangrijke databanken (o.a. Jura, Strada, Jurisquare, Juridisk, Fiscalnet)

Monografieën staan naar het voorbeeld van de KULeuven gerangschikt volgens rechtstak, middels volgende classificatie.

Recente afleveringen van tijdschriften bevinden zich in de stille leeszaal. Oudere jaargangen staan in de rekken in de grote leeszaal, gerangschikt volgens afkorting. Op deze website vindt u een overzicht van alle elektronische tijdschriften (onder e-journals) Artikels uit tijdschriften die niet in de bibliotheek beschikbaar zijn, kunnen aangevraagd worden via de documentatiedienst

Catalogus

Opzoeken kan in de catalogus, ook vanop uw kantoor. De collectie van de bibliotheek van de Orde van Advocaten werd opgenomen binnen het Anet. Deze Anet-catalogus ontsluit het bezit (boeken en tijdschriften) van de bibliotheken die deel uitmaken dit het netwerk van wetenschappelijke bibliotheken overwegend gevestigd in het Antwerpse, onder coördinatie van de Universiteit Antwerpen.

Wifi

Er is draadloos internet beschikbaar na het ingeven van de toegangscode die u kunt bekomen bij het personeel in de leeszaal. U heeft hiermee enkel toegang tot internet, dus niet tot de databanken die op de PC's in de leeszaal raadpleegbaar zijn. Ook printen via deze toepassing is niet mogelijk.

Bibliotheek info

Open

Elke werkdag van 8.30u - 13.00u en 13.30u - 17.00u.

In juli en augustus doorlopend van 8.30u - 16.00u.

Toegang

De bibliotheek van de Orde van advocaten is een private instelling. Zij is toegankelijk voor advocaten, magistraten en werknemers van de gerechtelijke diensten die gehuisvest zijn in het gerechtsgebouw van Antwerpen - studenten dienen uitdrukkelijk toegang te vragen, telefonisch of via mail en moeten ter plaatse hun studentenkaart kunnen voorleggen.

Bibliotheek Contact

Gerechtsgebouw (lokaal E0)

Bolivarplaats 20/16, 2000 Antwerpen

03/257.80.08

bib@balieantwerpen.be

Medewerkers

Bibliothecaris: Stefanie Verstraete

Juridisch documentalist: Els Haagsman

Assistent-bibliothecaris: Maarten Tys

Bibliotheekmedewerkster: Mich Stas